Vergoeding

Bent u aanvullend verzekerd? Dan komen de consulten in veel gevallen in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden. Kijk voor meer info op deze link. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet ten laste van het eigen risico van de basisverzekering.

Prestatiecodes:

24005: Behandeling Natuurgeneeskundige therapie

24009: Behandeling Reflexzone therapie

24012: Behandeling Energetische therapie

24504: Behandeling Overige Psychosociale therapie

24513: Behandeling Lichaamsgerichte Psychotherapie

Voor meer informatie klik op de volgende link. Hierbij is direct inzichtelijk wat je vergoed krijgt. Mijn Krachtveld is aangesloten bij beroepsvereniging Complementair Aanvullend Therapeuten (CAT) als level 5 therapeut en bij de beroepsorganisatie MET.

Hierbij links van CAT voor de algemene voorwaarden en de privacy verklaring. De Algemene voorwaarden en privacy verklaring van MET vindt u hier.

Zodra U in behandeling bent bij me, zend ik u een intake formulier toe per e-mail. Tevens vraag ik u om ook de behandelovereenkomst in te vullen. Bij behandeling van een kind dient u ook het minderjarige toestemmingsformulier te ondertekenen.

Mochten er problemen zijn, dan ben ik aangemeld bij het GAT hier vindt u de algemene voorwaarden, de privacy verklaring, Datalek Gat en meldcode huiselijk geweld.

KvK nr: 75236060

BTW: NL001694691B10