Krachttraining voor jong en oud

Er is me de afgelopen tijd veel duidelijk geworden over in je kracht staan. Dit doe je door verbinding te maken met je ziel, nadat je goed bent geaard en gelijktijdig een goed contact met boven hebt.

Mijn leraar legde dit als volgt uit: Je wordt geboren en staat precies op je zielslijn, in je eigen kracht. Dan wordt er een Apgar score berekend en ga je al van die zielslijn af. Gedurende het leven ga je steeds verder van je zielslijn af door opvoeding, school etc. Mijn doel is om je terug naar je zielslijn te brengen.

Het leven gaat makkelijker als je in je eigen kracht staat, op jouw zielslijn. Dan ook durf je liefde voor jezelf meer toe te laten. Want pas als je jezelf lief hebt, kun je ook waarlijk van een ander houden.

Een mooie manier van aarden is om contact te maken met je aardester chakra. Vervolgens kunnen we contact maken met je zielenster chakra en komt er een mooie stroming van energie op gang. Dit is een vorm van geaarde spiritualiteit. Met beide voeten stevig op de grond, contact maken met je ware potentieel. Ik ben de bron. Ervaar weer heelheid door connectie met jouw bron. De bron heeft als doel om te groeien. En groeien doe je het hardst door ook minder leuke dingen in het leven te ervaren.

Krachttraining is nuttig wanneer je kampt met een depressie of een burn-out. Herstellende bent van een andere ziekte of iets dergelijks. Het doel is om waarlijk jezelf te worden. De mildheid die je wel voor anderen gebruikt, mag je ook voor jezelf in gaan zetten!

Behandeling 1 uur € 50.-*

Behandeling 1 1/2 uur €70.-*

* BTW niet van toepassing

Men kan zeer begaafd zijn en juist daarom zwakker. Want iemands kracht hangt niet zozeer van de hoeveelheid van zijn gaven af, als wel van hun evenwicht.

Pierre reveroly